Kjøp av legemidler

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet

Temaet tar for seg innkjøp av legemidler til arbeidsgiverfinansiert bedriftslegekontor.

Merverdiavgift

Omsetning av legemidler er avgiftspliktig med høy sats jf. mval. § 3-1. Legemidler er ikke næringsmiddel jf. mval. § 5-2 (3).

Innkjøp av medisiner gir fradrag i mva jf. mval. § 8-1.

Stikkord: apotekvarer, bedrifthelsetjenester, bedriftshelsetjenester, bedriftslegekontor, førstehjelpsutstyr, hjertestarter, husapotek, medisinskap, foretak, bedriftshelseteneste, bedriftslegeordning, erverv

Innkjøp til bedriftslegekontor

Reparasjon og vedlikehold - bedriftslegekontor