PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Aksjelovenes inndeling og krav

  Egenkapital

  Aksjeloven skiller mellom bunden og annen egenkapital, jf asl kapittel 3.

  Annen egenkapital, også kalt fri egenkapital, er regulert i asl kapittel 8 / asal kapittel 8 og er en betegnelse for den delen av et selskaps aksjekapital som kan deles ut i utbytte. I forbindelse med forenklingene av aksjelovene i juli 2013 ble bestemmelsene om overkursfond opphevet slik at overkurs nå anses som fri egenkapital.

  Bundet egenkapital omfatter:

  Bundet egenkapital kan ikke deles ut til aksjonærene ved utbytte. Ved utdeling / tilbakebetaling av aksjekapital må man følge reglene om aksjekapitalnedsettelse i asl kapittel 12 eller asal kapittel 12. Fond for urealiserte gevinster og fond for vurderingsforskjeller er regnskapstekniske poster og det kan ikke deles ut midler fra disse fondene.

  Stikkord:

  • asl,
  • enkeltpersonforetak,
  • selvstendig næringsdrivende,
  Aksjelovenes inndeling og krav
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan