Hva er egenkapitalmetoden?

Anvendelse

Vurderingsregler

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Utenlandsk valuta

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling

«NRS (F) Kontantstrømoppstilling» pkt 2.11 og 2.12 gir nærmere informasjon om behandling av investeringer som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.

Stikkord: varme, fyring, elektrisitet, fyringsutgifter, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende