Hva er egenkapitalmetoden?

Anvendelse

Vurderingsregler

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Utenlandsk valuta

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Konto
1300 Aksjer i datterselskap
Debet
8000 Aksjeutbytte fra norsk datterselskap
Debet
8005 Resultatandel fra datterselskap etter egenkapitalmetoden
Kredit

Se utbytte etter kostmetoden i «Utbytte - kostmetoden».

Stikkord: utbytte datterselskap, utbytte konsern, dividende, datterforetak, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling