Eiendomsskatt

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
7750 Eiendoms- og festeavgift
Debet

Generelt

Eiendomsskatt er en kommunal eiendomsavgift. Det er den enkelte kommune som avgjør om det skal utskrives eiendomsskatt og hvor stor denne skal være, se Eiendomsskatteloven § 2, § 10 og § 11.

Satser

Rettsgebyr

Merverdiavgift

Det er ikke merverdiavgift på eiendomsskatt. I tillegg til at det er en offentlig særavgift og derfor et ledd i offentlig myndighetsutøvelse, se mval. § 3-9, foreligger det heller ingen omsetning i merverdiavgiftslovens forstand fordi den som betaler avgiften ikke kan sies å motta en gjenytelse.

Skatt

Skattelovens § 6-15 sier særskilt at det er fradrag for skatt og avgift på fast eiendom til erverv, vedlikehold eller sikring av inntekt.

Et eksempel der eiendomsskatt vil være fradragsberettiget, er eiendomsskatt relatert til bygg som benyttes i skattepliktig utleievirksomhet.

Stikkord: eiendomsavgift, eiendomsskatt, eigedomsskatt, eiendomskatt