PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt

  • D7750 Eiendoms- og festeavgift
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Generelt

  Eiendomsskatt er en kommunal eiendomsavgift. Det er den enkelte kommune som avgjør om det skal utskrives eiendomsskatt og hvor stor denne skal være, se Eiendomsskatteloven § 2, § 10 og § 11.

  Satser

  Rettsgebyr

  Merverdiavgift

  Det er ikke merverdiavgift på eiendomsskatt. I tillegg til at det er en offentlig særavgift og derfor et ledd i offentlig myndighetsutøvelse, se mval. § 3-9, foreligger det heller ingen omsetning i merverdiavgiftslovens forstand fordi den som betaler avgiften ikke kan sies å motta en gjenytelse.

  Skatt

  Skattelovens § 6-15 sier særskilt at det er fradrag for skatt og avgift på fast eiendom til erverv, vedlikehold eller sikring av inntekt.

  Et eksempel der eiendomsskatt vil være fradragsberettiget, er eiendomsskatt relatert til bygg som benyttes i skattepliktig utleievirksomhet.

  Stikkord:

  • eiendomsavgift,
  • eiendomsskatt,
  • eigedomsskatt,
  • eiendomskatt,
  Eiendomsskatt
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan