PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri elbil

  Elbil som firmabil

  • Lønn5200 Fri bil
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Firmabil (standardregelen)

  Fordel ved privat bruk av firmabil er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

  Den skattepliktige fordelen beregnes slik:

  • 2019: 30 % av justert listepris inntil kr 308 500 og 20 % av overskytende
  • 2018: 30 % av justert listepris inntil kr 303 900 og 20 % av overskytende
  • 2017: 30 % av justert listepris inntil kr 299 100 og 20 % av overskytende

  Listeprisen som skal brukes er bilens listepris som ny, inklusive ekstrautstyr, justert ut i fra kriteriene i tabellen under.

  Firmabil (standardregelen)
  2018/2019 2017
  Ordinær bil El-bil Ordinær bil El-bil
  Bilen er under 3 år* 100 % 60 % 100 % 50 %
  Bilen er over 3 år* 75 % 45 % 75 % 37,5 %
  Yrkeskjøring > 40 000 km i inntektsåret 75 % 60 % 75 % 50 %
  Bilen er over 3 år* og yrkeskjøring > 40 000 km i inntektsåret 56,25 % 45 % 56,25 % 37,5 %

  *per 1. januar i inntektsåret (registreringsdato)

  Satser

  Firmabil (standardregelen)

  Lønn

  Elbil som firmabil er fordelaktig for den ansatte siden beregningsgrunnlaget for elbiler er 60% av bilens listepris som ny. Denne ordningen gjelder kun for elbiler. Som elbil regnes motorvogn som bare bruker elektrisk kraft som framdrift, herunder bil hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller (hydrogenbiler) som nevnt i Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav j. Som elbil regnes ikke bil hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av forbrenningsmotor (f.eks. hybridbil), se FSFIN § 5-13-5 og Skatte-ABC.

  Dersom elbilen er eldre enn tre år, skal det ved utregning av fordelen tas utgangspunkt i 45% (37,5 % i 2017) av bilens listepris som ny.

  Det er ikke mulig å redusere beregningsgrunnlaget både etter reglene om yrkeskjøring over 40 000 km og etter reglene for EL-bil, for samme bil. Grunnlaget reduseres i disse tilfellene til 60% (50% i 2017) av bilens listepris som ny.

  Det reduserte beregningsgrunnlaget multipliseres med 30% inntil et beløp fastsatt av departementet i forskrift, se satser over, og 20% av overskytende.

  Se også tema om Fordel fri bil (standardregelen) og Listepris bil.

  A-meldingen

  Fordelen arbeidstaker har ved privat disponering av arbeidsgivers elbil skal innrapporteres som Naturalytelse - Bil - Listepris - Registreringsnummer/bilpool.

  Fom. 1. januar 2016

  Firmabiler som er elbiler og enten varebil klasse 2 eller lastebil under 7 501 kg, kan fra og med inntektsåret 2016 fordelsbeskattes for den private bruken etter nye regler. Om disse reglene kan du lese i temaet Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler.

  Stikkord:

  • firmabil,
  • fri bil,
  • el-bil,
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan