Naturalytelse/utgiftsgodtgjørelse (fri telefon)

Skattefritt bunnbeløp for fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester

Konto
6909 Annen telekommunikasjon
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Generelt

Varer og tjenester som faktureres sammen med den elektroniske kommunikasjonstjenesten etter forbruk (fellesfakturert) eller inngår i abonnementskostnaden (tilleggstjeneste) omfattes ikke av sjablongregelen. Dersom slike tjenester blir dekket av arbeidsgiver, er dette i utgangspunktet skattepliktig for arbeidstaker som lønn. Den skattepliktige fordelen skal settes lik markedsverdien.

Lønn

Hovedregelen er at arbeidsgivers dekning av fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester er skattepliktig for den ansatte. Det er imidlertid innført en mulighet for at ansatte som skattlegges etter sjablongreglene kan få dekket fellesfakturerte varer og tjenester, herunder tilleggstjenester, med en samlet verdi på inntil 1 000 kroner per år uten at dette anses som en skattepliktig fordel. Skattefritaket fungerer slik at det skattefrie bunnbeløpet fylles opp først. Arbeidsgiver kan la all dekning av slike varer og tjenester inngå i det skattefrie beløpet uten å ta stilling til hva som er tjenstlig og privat bruk. Denne skattefrie fordelen er fritatt for opplysningsplikt og arbeidsgiveravgift.

Eksempler på varer og tjenester som faktureres sammen med EK-tjenesten (fellesfakturerte vare og tjenester) (listen er ikke uttømmende):

 • nummeropplysning
 • databasetjenester
 • givertelefoner
 • teletorgtjenester
 • overpriset sms/mms
 • ringetoner
 • programvare
 • avstemminger
 • nedlasting/strømming av tv-sendinger
 • spill
 • film- og musikktjenester (f.eks. Spotify, Wimp)
 • betaling for varer, eksempelvis mat og drikke fra automater osv.

Flere tjenester som fellesfaktureres, kan være inkludert i abonnementsprisen som tilleggstjenester. Eksempel på slike tilleggstjenester er abonnementer som inkluderer fri bruk av musikk- eller filmtjenester.

Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til slike varer og tjenester utover grensen på 1 000 kroner, er det overskytende, som gjelder kostnader til privat bruk, skatte-, arbeidsgiveravgifts- og innrapporteringspliktig. Se FSFIN § 5-12-21 annet ledd og Fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester over 1000 kr.

Sikkerhetsprogramvare for å ivareta sikkerheten ved bruk av EK-tjenesten, herunder antivirus- og brannmurprogrammer, beskattes ikke.

Stikkord: fri telefon, telefon, tlf

Fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester over 1000 kr

Elektronisk kommunikasjon - Kun yrkesbruk