Elsykkel til bruk i virksomhet

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1249 Andre transportmidler
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for merverdiavgift ved kjøp av elsykkel til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf. mval § 8-1.

Skattedirektoratet har i UTV 2014/2151 uttalt at ståhjuling (Segway) og elsykler ikke er definert som personkjøretøy etter fmva. § 1-3-1, og det er derfor fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp av slike kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet etter hovedregelen i mval. § 8-1.

Bokføring

Hvis elsykkelen har en kjøpspris på under 15 000 kr og en antatt varighet på under tre år, så kan den føres mot konto 6590 Annet driftsmateriale. I andre tilfeller aktiveres elsykkelen i regnskapet på konto som vist i konteringsboksen over. Se også temaet Varige driftsmidler.

Lønn

Hvis elsykkelen kun blir brukt i næring, altså mellom arbeidsted og kunder/leverandører, skal bruken ikke fordelsbeskattes. Dette fordrer også at sykkelen blir stående igjen på arbeidssted ved endt arbeidsdag.
Med en gang sykkelen blir tatt med hjem og blir brukt f.eks. mellom hjem og fast arbeidsted (reise mellom hjem og fast arbeidssted) er dette privat bruk, og skal fordelsbeskattes. Se punktet om privat bruk av arbeidsgivers elsykkel.

Stikkord: kommandittselskap

Fri bruk av arbeidsgivers elsykkel - privat bruk