Oppstartkostnader

Sykepenger og sykepengeforsikring

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

Hjemmekontor

Kost og losji

Overtidsmat

Pensjonsordninger

Salg av enkeltpersonforetak

Årsavslutning

For å avslutte regnskapet gjøres noen disponeringer og overføring:

  • Overskuddsdisponering
  • "Nullstilling" av privatkonto
  • "Nullstilling" av skattekonto
Eksempel på en årsavslutning for et ENK
Stikkord: enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak

Årsregnskap og årsberetning