Oppstartkostnader

Sykepenger og sykepengeforsikring

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

Hjemmekontor

Kost og losji

Overtidsmat

Pensjonsordninger

Salg av enkeltpersonforetak

Årsregnskap og årsberetning

I enkeltpersonforetak som er regnskapspliktig er det eieren som er ansvarlig for at det lages et årsregnskap i tråd med lovgivningen.

Det er ingen egen lov som regulerer enkeltpersonforetakene (EPF). Regnskapslovens bestemmelser gjelder fullt ut ifølge rskl § 3-1 annet ledd annet punktum. Små EPF plikter ikke å utarbeide årsberetning, med mindre det drives en type virksomhet som gjør at det kreves årsberetning. Se nærmere om hvilken type virksomhet som dette gjelder i denne artikkelen.

Stikkord: styreberetning, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak