PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kost og losji

  Enkeltpersonforetak

  • D7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Skatt

  Personlig næringsdrivende har rett på fradrag for merkostnader til kost og losji ved yrkesreiser. Siden personlig næringsdrivende er bokføringspliktige må alle kostnader som skal føres til fradrag dokumenteres med originalbilag. Som igjen betyr at de ikke har krav på ulegitimert diett etter statens satser.

  Kravene som stilles for å få fradrag ved yrkesreiser er de samme som for ikke-bokføringspliktige og er beskrevet under «Diett». Ved fradrag for kost skal det i tillegg til originalbilaget fremgå formål og for hvem bevertningen omfatter jf. bokføringsforskriften § 5-10.

  Kostnader i forbindelse med losji på yrkesreise er også fradragsberettiget i den utstrekning det blir dokumentert med originalbilag. I tillegg til originalbilaget skal det fremgå hvem utgiften omfatter, formålet med reisen og hvilket arrangement den reisende har deltatt på jf. bokføringsforskriften § 5-9.

  Stikkord:

  • diett enk,
  • diettkostnader enkeltmannsforetak,
  • enk,
  • enkeltmannsforetak,
  • enkeltpersonforetak,
  • kost enk,
  • kost og losji enk,
  • matpenger enk,
  • næringsdrivende,
  • personlig,
  • reisekostnader enk,
  • selvstendig næringsdrivende,
  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • reiseutgifter,
  • diett,
  • kostgodtgjørelse,
  • kost,
  • Kostand,
  • kostnad,
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan