Oppstartkostnader

Sykepenger og sykepengeforsikring

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

Konto
2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon
Debet
7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon
Kredit

Som personlig næringsdrivende har man krav på fradrag for kostnader til elektronisk kommunikasjon (telefon og internett) som blir brukt i virksomheten. Fradraget gjelder kun bruk i næring og ikke privat. Den næringsdrivende må derfor ha et forhold til hvor mye av bruken som gjelder næring og hvor mye som er privat. Andelen som er brukt i næring blir ført til fradrag.

Hvis bruken kun gjelder næring får man fradrag for alt, men dette må sannsynliggjøres.

I den løpende bokføringen blir fakturaene som gjelder telefon og internett ført i sin helhet, for så å tilbakeføre den delen som gjelder privat bruk.

Bokføringforslag

Privat fordel

Beskatningen foretas i form av et sjablongmessig fastsatt årlig inntektstillegg på kr 4 392. Dersom de samlede kostnadene for EK-tjenester er lavere, vil inntektstillegget bli like stort som de samlede kostnadene.

Med utgangspunkt i tallene som er brukt i bokføringseksempelet over, så er det kun kr 4 392 som blir det årlige inntektstillegget selv om den private bruken har vært på kr 10 000.

Eksempler på beregning ved bruk:

  • deler av året
  • av flere kommunikasjonsmidler
  • av ett kommumikasjonsmiddel

For beregning av fordel fri elektronisk kommunikasjon se Beregning av fordel for fri elektronisk kommunikasjon.

Stikkord: bredbånd hjemmekontor, fri telefon enk, fri telefon næringsdrivende, tlf, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, kostand, omkostning, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak

Hjemmekontor

Kost og losji

Overtidsmat

Pensjonsordninger

Salg av enkeltpersonforetak

Årsavslutning

Årsregnskap og årsberetning