Oppstartkostnader

Sykepenger og sykepengeforsikring

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

Hjemmekontor

Kost og losji

Overtidsmat

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig
Debet

Inntektsåret 2019 og 2020

Reglene om fradrag for overtidsmat ble endret fom. inntektsåret 2019. Dagens skatteregler likestiller refusjon med arbeidsgivers innkjøp av overtidsmat (naturalytelse). Følgende kriterier må være oppfylt:

  • beløp kan ikke overstige kr 200
  • sammenhengende arbeidstid må minst være 10 timer
  • kostnadene må være dokumentert

jf. FSFIN § 5-15-5 (2). Satsen på kr 200 er til dekning av selve måltidet, slik at eventuelle kostnader til frakt kan komme i tillegg.

Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet i 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for merverdiavgift for utgifter til overtidsmat for personlig næringdrivende jf. mval § 8-3.

Inntektsåret 2018

Satser

Matpenger/overtidsmat

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for merverdiavgift for utgifter til overtidsmat for personlig næringdrivende jf. mval § 8-3.

Bokføring / Skatt

Personlig næringsdrivende er bokføringspliktige og har ikke rett på fradrag for ulegitimerte godtgjørelser. Utgifter til mat ved overtid som oppfyller kravene i Skatte-ABC er fradragsberettiget opp til den fastsatte satsen.

Dokumentasjonen skal vise formål og hvem måltidet omfatter jf. bokføringsforskriften § 5-10.

Stikkord: enk, enkeltmannsforetak, enkeltpersonforetak, enkeltpersonsforetak, matpenger enk, selvstendig næringsdrivende, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak

Pensjonsordninger

Salg av enkeltpersonforetak

Årsavslutning

Årsregnskap og årsberetning