PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Overtidsmat

  Enkeltpersonforetak

  • D7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  Satser
  Matpenger/overtidsmat
  Forskuddssats for trekkfrie matpenger 2017 2016
  Matpenger (mat ved overtid) kr 92 kr 89

  For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats (se over).

  Forutsetninger:

  • At arbeidstaker faktisk kjøper mat
  • At arbeidstaker har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer (inklusive arbeidstakers reisetid til og fra jobben) eller mer.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for merverdiavgift for utgifter til overtidsmat for personlig næringdrivende jf. mval § 8-3.

  Bokføring / Skatt

  Personlig næringsdrivende er bokføringspliktige og har ikke rett på fradrag for ulegitimerte godtgjørelser. Utgifter til mat ved overtid som oppfyller kravene i «Skatte-ABC 2017 -> Merkostnader - kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting» pkt 2.3 er fradragsberettiget opp til satsen i takseringsreglene § 1-3-6.

  Dokumentasjonen skal vise formål og hvem måltidet omfatter jf. bokføringsforskriften § 5-10.

  Stikkord:

  • enk,
  • enkeltmannsforetak,
  • enkeltpersonforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • matpenger enk,
  • næringsdrivende,
  • personlig,
  • selvstendig næringsdrivende,
  • enkelmannsforetak,
  • enmannsforetak,
  • selskap,
  • Bedrift,
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan