PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig erstatning ved oppsigelse

  Erstatning ved oppsigelse

  • D5099 Andre lønnsposteringer

  Utbetales en erstatning i forbindelse med oppsigelse av en ansatt, anses denne erstatningen som hovedregel som skattepliktig inntekt etter sktl. § 5-1 (1), jf. § 5-10 a.

  Dette kan være erstatning for:

  • påførte og/eller fremtidige private kostnader
  • lidt og/eller fremtidig tap av inntekt
  • varig tap eller reduksjon av ervervsevnen
  • avfinnelsessum («fallskjerm»)
  • økonomisk tap og/eller
  • ikke-økonomisk tap når erstatningen er ytet i medhold av arbeidsmiljøloven, se aml. § 15-2 og 15-4

  Erstatning kan i enkelte tilfeller utbetales skattefritt etter nærmere fastsatte regler, se tema «Erstatning ved oppsigelse -> Skattefri erstatning ved oppsigelse».

  A-meldingen

  Skattepliktig erstatning utbetalt i fobindelse med oppsigelse skal innrapporteres som Kontantytelse - Sluttvederlag.

  Stikkord:

  • erstattning,
  Skattepliktig erstatning ved oppsigelse
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan