Tapte varer, mislighold eller ugyldige avtaler o.l.

Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel

Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel

Erstatning til kunder

Erstatningsvare

Erstatning leieavtaler

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Dersom leietaker vil ut av en leiekontrakt kan den eventuelle erstatningen som faktureres for dette fra utleier føres på konto 7798 med mva-kode 0.

For utleier anses ikke erstatningen som merverdiavgiftspliktig omsetning iht mval. § 1-3 første ledd så erstatningen mottatt skal ikke med på omsetningsoppgaven, og erstatningen bør føres på konto 3900 Annen driftsinntekt med mva-kode 7.

Stikkord: erstattning, leasing