Tapte varer, mislighold eller ugyldige avtaler o.l.

Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel

Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel

Erstatning til kunder

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Temaet omhandler betalt erstatning til kunder f.eks. fordi solgt vare eller tjeneste:

  • har forårsaket ekstra kostnader for kunden
  • ikke holdt hva det lovet
  • ble skadet, ødelagt eller borte i forsendelse

Se også tema Erstatningsvare.

Merverdiavgift

Erstatninger anses ikke som vederlag for levering av varer eller tjenester, og vil derfor ikke være merverdiavgiftspliktige jf. mval. § 1-3 (1) bokstav a.

Stikkord: erstattning

Erstatningsvare

Erstatning leieavtaler