Tapte varer, mislighold eller ugyldige avtaler o.l.

Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel

Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel

Erstatning til kunder

Erstatningsvare

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)

Dersom en vare er skadet eller mangelfull kan selger for egen kostnad rette manglen eller gi kjøper en erstatningsvare. Dersom selger gir kjøper en erstatningsvare vil dette være en ekstra kostnad for selger.

Merverdiavgift

En erstatningsvare skal erstatte tidligere solgt vare og vil ikke representere noen omsetning jf. mval. § 1-3 (1) bokstav a. Det skal heller ikke beregnes uttaksmva etter mval. § 3-21 (1).

Eksempel 1
Eksempel 2
Stikkord: reklamasjonsvare, kmva, erstattning

Erstatning leieavtaler