PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Erstatningsvare

  Erstatning

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Dersom en vare er skadet eller mangelfull kan selger for egen kostnad rette manglen eller gi kjøper en erstatningsvare. Dersom selger gir kjøper en erstatningsvare vil dette være en ekstra kostnad for selger.

  Merverdiavgift

  En erstatningsvare skal erstatte tidligere solgt vare og vil ikke representere noen omsetning jf. mval. § 1-3 (1) bokstav a. Det skal heller ikke beregnes uttaksmva etter mval. § 3-21 (1).

  Eksempel 1
  Et par gummistøvler viser seg ikke å være tette, og kjøper kommer tilbake til selger og reklamerer på dette. Selger gir kjøper et par nye gummistøvler som erstatning for det ødelagte paret. Selger kan bokføre følgende i sitt regnskap, dersom det er ønskelig å synliggjøre kostnadene ved erstatningsvarer:

  Kommentar Debet Kredit Beløp Mva
  Garantikostnad for selger Konto 7550 Garantikostnad 4309 Erstatningsvarer kr 320 Ingen

  I eksempelet over må det i tillegg registreres et vareuttak i lagersystemet, dersom man har lagersystem.

  Hvis selgers omfang av erstatningsvarer ikke er så stort at det er nødvendig å synliggjøre erstatningskostnaden, gjøres det kun en justering i varelageret. På denne måten vil kostnaden bli håndtert gjennom bokføring av varekjøp, varelager og vareforbruk.

  Eksempel 2

  En ny TV med utsalgspris kr 12 000 eks mva, gis til en kunde som erstatning for en tidligere solgt TV. TV'en har en lovpålagt reklamasjonsrett i 5 år, og den gamle TV'en er 2 år når den returneres selger. Selger avsatte kr 1 000 til garantiforpliktelser da TV'en ble solgt for 2 år siden og har til nå tilbakeført kr 400 av denne avsetningen, jf. tema «Garanti - og reklamasjonskostnader -> Lovpålagt garantiansvar». Det står altså igjen kr 600 på konto for avsetning til fremtidig garantiytelser. Ved retur av vare og utlevering av erstatningsvare kan bokføringen gjøres på følgende måte:

  Kommentar Debet Kredit Beløp Mva
  Garantikostnad for selger Konto 7550 Garantikostnad 4309 Erstatningsvarer kr 12 000 Ingen
  Tilbakeføring av gjenstående avsetning til fremtidig garantiytelse Konto 2971 Fremtidig garantiytelse Konto 7550 Garantikostnad kr 600 Ingen

  I tillegg må erstatningsvaren registreres som et vareuttak i lagersystemet.

  Stikkord:

  • erstatning,
  • erstatning omsetning,
  • erstatning omsetningstap,
  • reklamasjonsvare,
  • erstattning,
  • kmva,
  • salg,
  Erstatningsvare
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan