På salgsdokumentet

På kjøpsdokumentet

Bokføring og merverdiavgift

Fakturagebyret bokføres på den samme kostnadskonto som varen/tjenesten med fradrag for inngående avgift tilsvarende gitt på faktura.

I de tilfeller der det i følge mval. Kapittel 8. Fradrag for inngående merverdiavgift, ikke kan føres fradrag for inngående merverdiavgift, skal også fakturagebyret også føres uten fradrag. Eksempler på dette er representasjon, gaver, personbiler ol.

Skatt

Fakturagebyr som er pådratt i forbindelse med kjøp til bruk i virksomhet, er skattemessig fradragsberettiget.

Stikkord: erverv, faktureringsgebyr