PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon - Private kostnader

  Fergekostnader

  • D5000 Lønn til ansatte
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver refunderer arbeidstakers utgifter til privat ferge innrapporteres beløpet som lønn, se «Lønns-ABC 2014 -> 9.8 Bompenger /fergekostnader».

  Fergeutgifter kan refunderes skattefritt under forutsetning av at utgiften er pådratt i tjeneste.
  Se tema «Refusjon av reisekostnader -> Skattefri utgiftsrefusjon».

  A-meldingen

  Refusjon av private utgifter til bom eller ferge skal innrapporteres som Kontantytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift fordi anskaffelsen ikke er til bruk i den registrerte virksomheten (privat kostnad), se mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • Kostand,
  • ferge,
  • fergekostnader,
  • kostnad,
  • kost,
  Refusjon - Private kostnader
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan