PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon - Private kostnader

  Fergekostnader

  • D5000 Lønn til ansatte
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver refunderer arbeidstakers utgifter til privat ferge innrapporteres beløpet som lønn.

  A-meldingen

  Refusjon av private utgifter til bom eller ferge skal innrapporteres som Kontantytelse - Annet.

  Fergeutgifter kan refunderes skattefritt under forutsetning av at utgiften er pådratt i tjeneste.
  Se tema om skattefri utgiftsrefusjon.

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift fordi anskaffelsen ikke er til bruk i den registrerte virksomheten (privat kostnad), se mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • kostand,
  • omkostning,
  • ferje,
  Refusjon - Private kostnader
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan