Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer

Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise

Skattefri dekning fergekostnader for fører av kjøretøy samt passasjerer - tjenestereise

MVA
13 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %
Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift i forbindelse med kostnader for å frakte personer med ferge når dette skjer på tjenestereiser, jf. mval. § 8-1.

Lønn

Arbeidsgivers dekning av fergekostnader på yrkesreise er skattefritt for arbeidstaker. Dette gjelder som hovedregel også for personer som ved fastsettingen får standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, se Skatte-ABC, siste avsnitt.

Ved bruk av klippekort, verdikort, autopass, månedskort, årskort ol. der fergekostnadene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se temaet om forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser.

Stikkord: ferje, kostand, omkostning, yrkesreise

Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Refusjon - Private kostnader