PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Etableringsgebyr og forskuddsbetaling

  Finansielle og operasjonelle leieavtaler

  • D1397 Forskuddsleasing

  Bokføring av etableringsgebyr og forskuddsbetaling i forbindelse med leasing blir behandlet i temaet.

  Merverdiavgift

  Merverdiavgiftsbehandlingen av etableringsgebyr og forskuddsbetaling følger behandlingen av selve leasingavtalen.

  Unntaket for merverdiavgift som gjelder for finaniseringstjenester, gjelder ikke for finanisell leasing, jf mval § 3-6 bokstav b.

  Bokføring

  Etableringsgebyr

  Ved etablering av en lesaingavtale påløper et etableringsgebyr som skal balanseføres i regnskapet og periodiseres over leasingperioden.

  Forskuddsbetaling

  Hvis det blir innbetalt et innskudd ved opprettelsen av leasingavtalen som er til formål å redusere de månedlige betalingene, skal beløpet balanseføres og periodiseres over leasingperioden.

  Stikkord:

  • etableringsomkostninger,
  • forskuddsbetaling leasing,
  • innskudd leasing,
  • innskudd leasing bil,
  • innskudd leasingbil,
  • kostnad,
  • leie,
  • leasing,
  Etableringsgebyr og forskuddsbetaling
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan