Generelt

Bokføring

Konto
2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
Kredit
8300 Betalbar skatt
Debet

Ifølge rskl § 6-2 ligger betaltbar skatt som en del av kortsiktig gjeld i balansen. Ifølge NRS 8.6.2.1.5 omfatter betalbar skatt den betalbare skatten på alminnelig inntekt, og finansskatt på alminnelig inntekt føres dermed som en del av denne.

Satsen for finansskatt på alminnelig inntekt er uendret fra 2016 på 28 %. Se tabellen i avsnittet over.

Utsatt skatt for foretak som svarer finansskatt