Generelt

Bokføring

Utsatt skatt for foretak som svarer finansskatt

Ved beregning av utsatt skatt bruker som hovedregel foretak som plikter å betale finansskatt den forhøyede satsen, som er 25 % for 2017/2018. Det er skattereglene som er vedtatt å gjelde for fremtidige perioder som skal brukes i denne sammenheng ifølge NRS (F) Resultatskatt punkt 3.1 jf. pkt. 2.2.

Unntak dersom det er forhold som medfører at foretaket ikke plikter å svare finansskatt i fremtidige perioder ifølge NRS (F) Resultatskatt punkt 2.2 vedrørende endring i skattestatus.

Stikkord: selskap, bedrift