Om finansskatt

Finansskatt knyttet til lønnsrelaterte avsetninger

Noteinformasjon om påløpt finansskatt

Ifølge Revisorforeningen i FAQ 438/18 skal finansskatt på lønn i lønnsnoten inngå i linjen «Folketrygdavgift» (arbeidsgiveravgift), jf. rskl §§ 7-11 og 7-38. Linjen «Folketrygdavgift» (arbeidsgiveravgift) kan spesifiseres på ordinær arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn.

Dersom ledelsen mener det er vesentlig informasjon for regnskapsbrukerne, er det anbefalt at det i prinsippnoten, eller henholdsvis lønnsnoten og skattenoten, fremgår at foretaket er omfattet av finansskatten.

Stikkord: noter