Generelt

Bokføring

Lønn

Arbeidsgiver skal beregne finansskatt på lønn og gi opplysninger om hva som skal betales i finansskatt på lønn.

Sum finansskatt lønn oppgis som egen opplysning i a-meldingen. Dette tilsvarer hva som skal betales i finansskatt på lønn for finansskattepliktige ytelser i den aktuelle a-meldingen.

Sum finansskatt på lønn skal være lik:
Summert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag x skattesatsen for finansskatt på lønn for alle virksomheter som det rapporteres for i denne meldingen.

Beregningsgrunnlaget for finansskatt på lønn rapporteres ikke særskilt i a-meldingen.

Stikkord: arbeidsvederlag