Fri bruk av arbeidsgivers båt

Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom arbeidsgiver stiller fritidsbåt / firmabåt til disposisjon til sine ansatte vederlagsfritt, vil dette være skattepliktig inntekt for den ansatte. Fordelen verdsettes til markedspris for leie av tilsvarende båt.

Naturalytelsen skal ikke med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk, se sktbf. § 5-6-10 b, og ytelsen er derfor heller ikke arbeidsgiveravgiftspliktig, se ftrl. § 23-2 (3).

Unntak

Tilgang til mindre båt i tilknytning til bedriftshytte vil anses å være et rimelig velferdstiltak.

A-meldingen
Stikkord: firmabåt, fordel fri båt, fri båt, fritidsbåt, naturalytelse, frynsegode