PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiver dekker fiskekort/ jaktkort for ansatte

  Fisk

  • D5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Hvis arbeidstaker får dekket rett til jakt og fiske av arbeidsgiver vil dette være en skattepliktig fordel, se sktl. § 5-12 (1). Fordelen settes til normal omsetningsverdi for den mottatte ytelsen.

  A-meldingen

  Naturalytelsen skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag i inngående mva på jakt- og fiskekort til privat bruk, gave, representasjon eller naturalavlønning, se mval. § 8-3 (1) d, e og f. Det foreligger ikke heller ikke rett til fradrag for mva ved leie av båt for ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Unntak

  Det foreligger ikke skatteplikt for den ansatte dersom ytelsen blir sett på som et velferdstiltak. Følgende betingelser må være oppfylt for å kunne bli ansett som et velferdstiltak:

  • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
  • om summen av de velferdstiltakene som tilflyter arbeidstaker i løpet av et år er av mindre økonomisk verdi
  • verdien av det enkelte velferdstiltak skal være rimelig

  Se også om naturalytelser i Skatte-ABC, temaet «Velferdstiltak» og emnet Fiske i Skatte-ABC for ytterligere informasjon.

  Stikkord:

  • fiskerettighet,
  • fiskerivirksomhet,
  • jaktrettighet,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • ks,
  • ansatt,
  Arbeidsgiver dekker fiskekort/ jaktkort for ansatte
  428 1394 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan