Mva - generelt

Kjøp - Fisk for videresalg

MVA
11 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %
Konto
4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva på anskaffelse av fisk som næringsmidler til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1 og mval. § 5-2.

Unntak

Det foreligger unntak til hovedregelen når det gjelder viltlevende marine ressurser hvor redusert sats er 11,11%, se mval. § 5-8.

Stikkord: brisling, fisk, sild, skalldyr, erverv, omsetning

Anskaffelser til bruk i fiskevirksomhet

Salg - til konsum

Salg - ikke konsum

Arbeidsgiver dekker fiskekort/ jaktkort for ansatte

Lottfiske

Viltlevende marine ressurser