PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lottfiske

  Fisk

  • D6510 Håndverktøy
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Generelt

  Lottfiske foreligger når to eller flere fiskere driver fiske sammen på et fiskefartøy mot en fastsatt lott (andel) i fangstverdien.

  Registrering

  Ved lottfiske skal den reder, høvedsmann eller fisker som leverer fisken til kjøperen eller som på fartøyets eller fiskerens vegne mottar oppgjøret for fisken, registreres i mva-registeret, se mval. § 2-5.

  Merverdiavgift

  Lottfiskere som selv holder fiskeredskap (enten ved kjøp eller leie) i fiske har rett til refusjon av mva, se mval. § 10-6. Det foreligger ingen beløpsgrense for å kunne søke refusjon, men det foreligger et krav om at lottfiskeren er registrert i mva-registeret, se fmva. § 10-6-1. Søknad om refusjon sendes skattekontoret på eget skjema sammen med salgsdokument som dokumenterer kjøp eller leie av fiskeredskap, se fmva. § 10-6-2.

  Lottfiske
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan