Mva - generelt

Kjøp - Fisk for videresalg

Anskaffelser til bruk i fiskevirksomhet

Salg - til konsum

MVA
31 Utgående mva, 15 %
Konto
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Merverdiavgift

Fisk og skalldyr som presenteres levende til forbruker som en matvare f.eks. krabbe, muslinger, hummer etc. omsettes som næringsmiddel og skal legge redusert sats til grunn, se mval. § 5-2. Ved omsetning av fisk og skalldyr levende gjør man ikke forskjell på merverdiavgiftssatsen når varen selges til forbruker og forhandler.

Unntak

Omsetning av levende dyr, fisk og skalldyr skal i utgangspunktet legge alminnelig sats til grunn iht. mval. § 3-1 (1) og mval. § 5-1. Dette gjelder blant annet omsetning av følgende:

  • settefisk
  • akvariefisk
  • selskapsdyr
  • livdyr
  • dyr som selges som slakt
Stikkord: akvariefisk, dyrfor, kamskjell, oppdrettsfisk, settefisk, skalldyr, østers, omsetning

Salg - ikke konsum

Arbeidsgiver dekker fiskekort/ jaktkort for ansatte

Lottfiske

Viltlevende marine ressurser