PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - til konsum

  Fisk

  • K3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
  • MVA31 - utgående mva, 15 %

  Merverdiavgift

  Fisk og skalldyr som presenteres levende til forbruker som en matvare f.eks. krabbe, muslinger, hummer etc. omsettes som næringsmiddel og skal legge redusert sats til grunn, se mval. § 5-2. Ved omsetning av fisk og skalldyr levende gjør man ikke forskjell på merverdiavgiftssatsen når varen selges til forbruker og forhandler.

  Unntak

  Omsetning av levende dyr, fisk og skalldyr skal i utgangspunktet legge alminnelig sats til grunn iht. mval. § 3-1 (1) og mval. § 5-1. Dette gjelder blant annet omsetning av følgende:

  • settefisk
  • akvariefisk
  • selskapsdyr
  • livdyr
  • dyr som selges som slakt

  Stikkord:

  • akvariefisk,
  • dyrfor,
  • kamskjell,
  • oppdrettsfisk,
  • settefisk,
  • skalldyr,
  • østers,
  • omsetning,
  Salg - til konsum
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan