Arbeidsgiver dekker flyttekostnader for ansatte

Flyttekostnader når bedriften flytter

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

En bedrifts kostnader til flytting av inventar og annet utstyr til bruk i virksomheten, er fradragsberettiget for merverdiavgift, jf mval. § 8-1. På samme måte vil kostnader til demontering for flytting og oppsetting/montering av driftsmidler være fradragsberettiget for inngående merverdiavgift.

Kostnader til flytting av privat utstyr er ikke fradragsberettiget, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: demontering, flyttebil, flyttebyrå, flyttetransport, flytteutgifter, flytting, flyttingsutgifter, montering, vask og puss, vinduspuss, vindusvask, montere, idrett, kostand, omkostning, foretak