Innledning

Generelt om personallister

Bransjer som omfattes av kravene

Unntak fra kravet om å føre personallister

Avgrensninger

For følgende virksomhet er det krav til å føre og oppbevare personalliste for ansatte som arbeider innenfor det virksomhetsområdet det skal føres personalliste for. Det skal også føres personallister for ulønnet og innleid personale.

Delt virksomhet

Delt virksomhet der unntaket for «hovedsakelig annen type virksomhet» ikke kommer til anvendelse.

F.eks.

  • hotellvirksomhet som driver restaurant
  • klinikk som dels driver avgiftspliktig skjønnhetspleie, dels helsetjenester eller alternativ behandling etter mval. § 3-2 og 3-3
  • bensinstasjon som selger drivstoff, rekvisita, mat- og kioskvarer samt servering av mat og drikke ”hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet”

Selv om det er krav til å føre personalliste for en del av virksomheten, vil ikke dette medføre at det er krav til å føre personalliste for den øvrige delen av virksomheten som drives.

Midlertidig virksomhet

Midlertidig virksomhet er virksomhet som pågår over en kort avgrenset periode. Ved slike arrangementer vil det typisk være omsetning knyttet til bl.a. inngangspenger, salg av kioskvarer og serveringstjenester. Det vil også være plikt til å føre personallister ved slik midlertidig virksomhet dersom unntaket for "hovedsakelig annen type virksomhet" ikke kommer til anvendelse. Dette gjelder uavhengig av om personalet består av frivillige eller vanlige lønnsmottakere.
F.eks. vil dette gjelde for virksomhet i forbindelse med:

  • konserter
  • messer
  • festivaler
  • martnader ol.

Dokumentasjon

Gebyr personallister