Innledning

Generelt om personallister

Bransjer som omfattes av kravene

Unntak fra kravet om å føre personallister

Avgrensninger

Dokumentasjon

Gebyr personallister

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
Debet

Satser

Rettsgebyr

Overtredelsesgebyr

Overtredelse av pliktene til å føre og oppbevare personallister kan straffes med et overtredelsesgebyr.

Brudd på kravene jf bff. § 8-5-6 og § 8-5-7

  • Ikke ført eller mangelfullt ført personalliste
  • Ikke fremlagt legitimasjonspapirer
  • Brudd på oppevaringsbestemmelsen

Gebyrets størrelse

Overtredelsesgebyrenes størrelser er regulert i skatteforvaltningsloven § 14-7 (1) bokstav c og (3):

  • Manglende eller mangelfull personalliste: 10 rettsgebyr
  • Gjentagelse innen 12 måneder: 20 rettsgebyr
  • I tillegg inntil 2 rettsgebyr for hver person, selskap eller lignende som det ikke er levert opplysninger om, og hver person som ikke er registrert i samsvar med bestemmelsene om føring av personalliste.

Merverdiavgift

Offentlige gebyrer og avgifter er en tjeneste omsatt som et ledd i utøvelse av offentlige myndighet. Det foreligger heller ingen omsetning i merverdiavgiftslovens forstand, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1, fordi den som betaler avgiften, gebyret eller lignende ikke kan sies å motta en gjenytelse.