Avgiftspliktig formidling og utleie av arbeidskraft

Avgiftsunntatt formidling og utleie av arbeidskraft

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit
3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Utleie og formidling av arbeidskraft der arbeidstakeren skal utøve tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven § 3-2 til 3-5, er unntatt for merverdiavgift.

Norskregistrerte virksomheter skal ikke beregne merverdiavgift ved utleie av arbeidskraft til næringsdrivende eller offentlig virksomhet der mottaker er hjemmehørende i utlandet eller på Svalbard eller Jan Mayen, se mval. § 1-2 (2).

Stikkord: leasing