Fornøyelsesparker og opplevelsessentre - kjøp

Salg og formidling - redusert sats

Salg og formidling - høy sats

Uttak - gratis adgang eller til redusert pris

MVA
3 Utgående mva, 25 %
33 Utgående mva, 12 %
Konto
3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3074 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats
Kredit

Merverdiavgift

Når en fornøyelsespark eller et opplevelsessenter gir gratis adgang eller adgang til redusert pris til kunder vil dette kunne være et mva-pliktig gaveuttak, se mval. § 3-23 (d). En fornøyelsespark eller et opplevelsessenter kan tilby andre varer og tjenester til sitt publikum, og ved gaveuttak av slike varer og tjenester skal den respektive mva-satsen legges til grunn for uttaks-mva, f.eks. kioskvarer (15 %) og underholdningsaktiviteter som paintball (25 %).

Unntak

Gaveuttak av bagatellmessig verdi skal man ikke beregne og innbetale uttaks-mva for, se fmva. §1-3-6. Den bagatellmessig verdien måles i forhold til den enkelte ytelse i forhold til den enkelte mottaker. Uttak av tjenester som ytes vederlagsfritt eller til redusert pris til personer som ikke hadde hatt råd til å ta del i tjenesten på veldedig grunnlag er fritatt for mva, se mval. § 6-19.

Stikkord: moms lav sats, moms middelssats, moms redusert sats, mva lav sats, mva middels sats, mva redusert sats, mva, merverdiavgift, moms