Sykelønnsforsikring

Sykeavbruddsforsikring

Andre forsikringer for virksomheten

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
7500 Forsikringspremie
Debet

Merverdiavgift

Forsikringer til virksomheten er en unntatt finansielle tjeneste, jf mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

Slike forsikringer kan være (listen er ikke uttømmende):

  • reiseforsikring som kun dekker yrkesreiser (for reiseforsikring som dekker både yrkes- og privatreiser, se andre forsikringer for ansatte
  • brannforsikring
  • kontorforsikring
  • løsøreforsikring
  • tyveriforsikring

Se også sykelønnsforsikring og sykeavbruddsforsikring.

Stikkord: advance payment bonds, anbudsgarantier, anleggsforsikring, ansvarsforsikring, arbeidsmaskinsforsikring, avbruddsforsikring, betalingsgarantier, bilforsikring, brann, brannforsikring, brannforsikringspremie, brannskade, bussforsikring, byggeforsikring, byggforsikring, dataforsikring, egenandel skadeforsikring, egenandel ved bilskader, eiendomforsikring, eiendomsmeglingsforsikring, formuesansvarsforsikring, forsikring båt, forsikring datamaskiner, forsikring eiendomsmegling, forsikring forretningsbygg, forsikring pc, forsikring styremedlemmer, forsikringspremier, forsikringsskade, forskuddsbetalingsgarantier, garantiforsikring, huseierforsikring, industriforsikring, innbruddsforsikring, kasko, kjøp, kontorforsikring, kredittforsikring, krigsforsikring, kriminalitetsforsikring, lagerforsikring, landbruksforsikring, lastebilforsikring, lastebiltilhengerforsikring, leveransegarantier, løsøre, løsøreforsikring, maskinforsikring, montasjeforsikring, næringsforsikring, næringslivsforsikring, payment bonds, performance bonds, profesjonansvarforsikring, profesjonansvarsforsikring, profesjonsansvarsforsikring, profesjonsforsikring, prosjektforsikring, sjøforsikring, styreansvarsforsikring, styreforsikring, sykdomsforsikring, sykeavbruddsforsikring, sykelønnsforsikring, sykepengerforsikring, taxiforsikring, traktorforsikring, transportforsikring, trygghetsavtale, trygghetsforsikring, tyveriforsikring, utførelses- og reklamasjonsgarantier, vannskadeforsikring, ansvarforsikring, generalforsamling, næringsbygg, erverv, jordbruk, trailer, næringslivforsikring, ansvarsforsikring, arbeidsvederlag, drosje, idrett, kmva, kommandittselskap