PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Sykeavbruddsforsikring

  Forsikringer for virksomheten

  • D7500 Forsikringspremie
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Generelt

  En sykeavbruddsforsikring vil dekke virksomhetens faste kostnader når inntektene reduseres som følge av sykdom.

  For selvstendig næringsdrivende kan forsikringen også dekke lønn og godtgjørelse ved en eventuell sykdom, utover sykepenger utbetalt fra NAV.

  Faste kostnader som dekkes vil f.eks. være utgifter til husleie, strøm, telefon, forsikring, renter og vikar for nøkkelperson.

  Sykeavbruddsforsikring tegnes oftest av små bedrifter og selvstendig næringsdrivende som er sårbare når innehaver eller nøkkelpersoner blir syke.

  Merverdiavgift

  Forsikringer til virksomheten er en unntatt finansielle tjeneste, jf mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

  Stikkord:

  • enk,
  • enkeltpersonforetak,
  • forsikring,
  • selvstendig næringsdrivende,
  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • epf,
  • enkeltmannsforetak,
  • kommandittselskap,
  Sykeavbruddsforsikring
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan