Hva er forskning og utvikling?

I regnskapslovens oppstillingsplan spesifiseres forskning og utvikling som immaterielle eiendeler. Betegnes ofte som FoU.

I NRS 19.2.1.3 angis følgende definisjon av forskning og utvikling:

"Forskning er grunnleggende, planmessige undersøkelser som utføres med håp om å finne fram til tekniske eller vitenskapelige nyvinninger med mulig økonomisk anvendelse. Utvikling er bearbeidelse og videreføring av teknisk, vitenskapelig eller annen kunnskap med mulig økonomisk anvendelse med sikte på å frembringe nye eller vesentlig forbedrede produkter, prosesser, metoder, systemer eller tjenester, frem til oppstart av kommersiell produksjon eller bruk."

I NRS 19.2.1.3 angis aktiviteter som nomalt vil ligge innenfor definisjonen fordelt på forskning og utvikling. I tillegg angis i NRS 19.2.1.4 aktiviteter som ikke vil anses som forskning og utvikling.

Stikkord: fjernsyn, kmva

Vurderingsregler

Klassifisering

Noteopplysninger