PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forskuddsskatt

  Forskuddsskatt i AS (upersonlige skattytere)

  • D2540 Forskuddsskatt upersonlig skatteyter

  Regnskap

  Begrepet forhåndsskatt som ble brukt i noneskattebetalingsloven av 1952 er nå erstattet med begrepet forskuddsskatt for upersonlige skattytere, se skattebetalingshåndboken § 10-20 tredje ledd.

  Forskuddsskatt betales i to terminer med forfall 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Forfall er likevel tidligst tre uker fra den dag da melding om forskuddsskatten ble sendt skattyter, se sktl. § none10-20. For mer om forfall av forskuddsskatt for upersonlige skattytere, se sktbf. §§ none10-20-2, none10-20-4 og none10-21-1.

  Ved melding om endring i utskrevet forskuddsskatt skal det gis en ny forskuddsskatteseddel. Om krav til denne og forfallstidspunkt, se sktbf. § none6-5-3.

  Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist utliknede skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.

  Forskuddsskatteseddelen sendes ut i januar, og forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

  Når det er overveiende sannsynlighet for at det ikke vil bli utliknet skatt for det aktuelle inntektsåret, kan skattekontoret frafalle forskuddssatsen. Ved overveiende sannsynlighet for at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og utliknet skatt, kan skattekontoret endre utskrivingen.

  Dersom det kreves reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatten, må dette fremsettes i god tid før siste termins forfall. Søknadsskjema ligger ute på skatteetaten.no.

  Eksempel

  Konteringsforslag
  Debet Kredit Beløp
  15/2-x2: Innbetaling 1. termin forskuddsskatt konto 2540 Forskuddsskatt - upersonlig skatteyter konto 1920 Bankinnskudd 40 000
  15/4-x2: Innbetaling 2. termin forskuddsskatt konto 2540 Forskuddsskatt - upersonlig skatteyter konto 1920 Bankinnskudd 40 000

  Stikkord:

  • forhåndsskatt,
  • forhåndsskatt kontering,
  • forskuddskatt,
  • utskrevet forskuddsskatt,
  • forhåndskatt,
  • forskuddsskatt,
  • skatteyter,
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan