Kjøp av førstehjelpskurs

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet

Merverdiavgift

Ved kjøp av førstehjelpskurs til ansatte for å øke tryggheten og kunnskapen på arbeidsplassen, blir dette betegnet som en personalkostnad og skal føres mot konto 5990 uten fradrag for merverdiavgift. Omsetning av kurs og undervisning er i utgangspunktet ikke merverdiavgiftspliktig.

Hvis kurset blir holdt i forbindelse med kjøp av en hjertestarter, så inngår kurset i beregningsgrunnlaget og det er fradrag for mva.

Skatt

Som nevnt under merverdiavgift, så skal kurs for de ansatte som ikke er relevant for deres daglige virke føres mot konto 5990 Annen personalkostnad. Men hvis kurset er relevant for hva de ansatte gjør til daglig, så blir dette definert på en annen måte og skal føres mot konto 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

Stikkord: erverv

Salg av førstehjelpskurs