Kjøp av førstehjelpsutstyr

Leie av førstehjelpsutstyr

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6490 Annen leiekostnad
Debet

Merverdiavgift

Leie/leasing av førstehjelpsutstyr er fradragsberettiget i merverdiavgiftspliktig virksomhet etter mval. § 8-1

Skatt

Har et selskap inngått en operasjonell leasingavtale, skal leasingkostnaden føres mot konto 6490 Annen leiekostnad i leasingperioden. Leasingkostnaden skal kostnadsføres lineært igjennom avtaleperioden, så langt ikke annet representativt alternativ foreligger.

I leasingavtaler som inneholder forskuddsbetaling skal forskuddsbetalingen balanseføres mot konto 1397 Forskuddsleasing, og periodiseres igjennom avtaleperioden mot konto 6490 Annen leiekostnad.

Stikkord: førstehjelpsutstyr, leasing, leie, leasing

Salg av førstehjelpsutstyr

Utleie av førstehjelpsutstyr