Kjøp av førstehjelpsutstyr

Leie av førstehjelpsutstyr

Salg av førstehjelpsutstyr

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av førstehjelpsutstyr er definert som et avgiftspliktig salg jf. mval. § 3-1.

Hvis det i en salgskontrakt av f.eks. en hjertestarter, er inkludert opplæring til de ansette, inngår dette kurset som en integrert del av leveransen og skal dermed inn i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift jf. mval. § 4-2.

Stikkord: førstehjelpsutstyr, omsetning

Utleie av førstehjelpsutstyr