Fritt arbeidstøy

Fri uniform etc.

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Fordel ved uniform eller annet spesielt arbeidstøy (verne- og vareklær) som stilles til disposisjon av arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt, jf. FSFIN § 5-15-5 (4).

Uniform er et tjenesteantrekk for innehavere av stillinger med såkalt uniformsplikt. Den er en form for spesielt arbeidstøy, og har som videre oppgave å markere tjenestemannen. Spørsmålet om antrekket skal anses som uniform må vurderes konkret hvor det bl.a. legges vekt på utforming, farge, hvor mange som bruker antrekket mv. Posten har pålagt skrankepersonellet å bruke et spesielt arbeidstøy i arbeidstiden. Det arbeidstøyet som er pålagt brukt, er godtatt som uniform. Se også Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse BFU 35/07 Vurdering av om arbeidsantrekk er ”uniform” – spørsmål om arbeidsgiveravgift..

Verneklær omfatter spesielt arbeidstøy som ikke egner seg for privat bruk og som benyttes i yrker hvor vanlig tøy vil være utsatt for smuss eller sterk slitasje. Vareklær omfatter spesielt arbeidstøy som bl.a. benyttes av hygieniske årsaker, for eksempel innen helsetjenesten.

Skattefritt arbeidstøy skal ikke innrapporteres på a-meldingen når dette ytes i form av en naturalytelse, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-2.

Omfatter blant annet:

  • tøy som er lite egnet til privat bruk og som hovedsakelig benyttes i yrket (f.eks. uniform og vareklær. Vareklær omfatter spesielt arbeidstøy som bl.a. benyttes av hygieniske årsaker, for eksempel innen helsetjenesten)
  • påbudt arbeidstøy, f.eks. vernesko, verneklær, vernebriller og kjeledresser.
  • arbeidstøy med godt synlig logo som ikke uten videre kan fjernes og som bare brukes i arbeidet
  • arbeidstøy som bl.a. benyttes av hygieniske grunner.

Merverdiavgift

Ved innkjøp av uniform eller annet spesielt arbeidstøy f.eks. verne- og beskyttelsestøy foreligger fradragsrett for mva, jf. mval. § 8-1. Det gis derimot ikke fradrag for mva på innkjøp til formål som er unntatt fra mva-plikten f.eks. bankvirksomhet.

Stikkord: arbeidsbriller, arbeidsklær, arbeidstøy, arbeidstøy med reklame, brannvernsutstyr, firmalogo, musikere, salgsuniform, spesialklær, uniform, yrkesklær, arbeidklær, arbeidstøy, arbeidsklær, kmva, omsetning