Fritt arbeidstøy

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

I utgangspunktet er arbeidstøy stilt til disposisjon for arbeidstakeren en skattepliktig fordel for arbeidstaker (naturalytelse), jf. sktl. § 5-1 (1), sktl. § 5-10 (a) og sktl. § 5-12.

Arbeidstøy som ikke ville vært fradragsberettiget hvis den ansatte hadde dekket det selv og/eller den ansatte holder tøyet selv, regnes som en skattepliktig naturalytelse. Fordelen verdsettes til omsetningsverdien inkl. mva. jf. sktl. § 5-3.

Refunderer arbeidsgiveren utgifter til tøy mot kvittering/originalbilag skal fordelen innrapporteres som lønn og ikke som naturalytelse.

A-meldingen

Unntak

Unntak gjelder for uniform og verne- og vareklær. Se temaet Fri uniform.

Tøy som ytes fra arbeidsgiver til arbeidstaker kan likevel være en skattefri fordel etter reglene for skattefrie gaver.

Merverdiavgift

Iht. til mval. § 8-3 (1) d omfatter ikke fradragsretten arbeidstøy som anses som en naturalytelse for arbeidstakeren.

Stikkord: arbeidsklær, arbeidssko, arbeidstøy, bluse, bluser, bukse, dresser, jakke, jakker, kjøp av dress, klær, kontoransatte, messeklær, naturalytelse, skjorte, skjorter, skjørt, sko, virksomhetsbruk, yrkesklær, arbeidklær, arbeidstøy, arbeidsklær, kommandittselskap, erverv, kmva, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, frynsegode

Fri uniform etc.