Frisør og skjønnhetspleie, skattepliktig

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Skjønnhetspleie er å regne som en privat kostnad og er skattepliktig for den ansatte dersom arbeidsgiver dekker slike kostnader. Dersom den ansatte får refundert slike kostnader, skal beløpet innrapporteres på a-meldingen og konto 5000.

A-melding

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift når arbeidsgiver dekker skjønnhetspleie for den ansatte, se mval. § 8-3 (1) bokstav d.

Stikkord: frisør, hudpleie, hårklipp, hårpleie, kjøp, naturalytelse, pedikyr, skjønnhetspleie, solarium, solsenger, solstudio, hårpleie, leasing, kmva, frisør, erverv, frynsegode, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker