Frivillig registrering for utleie

Utgifter til oppkjøp av nye lokaler

Frivillig registrerte utleiere av fast eiendom har fradragsrett for inngående merverdiavgift. Fradragsretten er imidlertid begrenset til kostnader som er til bruk i den frivillig registrerte virksomheten. For kostnader som gjelder utvidelse av utleievirksomheten, vil det ifølge Revisorforeningen ikke være fradragsrett med mindre kostnadene kan knyttes til et eksisterende leieforhold.

Dersom kostnaden til oppkjøp og utleie av nye lokaler ikke kan knyttes til noen leietaker vil selskapet ikke kunne føre merverdiavgiften til fradrag som inngående avgift.

Stikkord: advokatkostnader, kjøp lokaler, nye lokaler, utvidelse av virksomhet, kostand, omkostning, erverv, nye, fjernsyn, kommandittselskap, leasing