Skatt

Merverdiavgift

Regnskap

Kjøp av vekster for nyplanting

Innkjøp

KontoKontonavnMva kodeD/K
1192Frukttrær1Debet
LeverandørkontoKredit

Nedskrivning ved rydding av felt

KontoKontonavnMva kodeD/K
6092Frukttrær (nedskrivning)0Debet
1192FrukttrærKredit

Kjøp av vekster til vedlikeholdsplanting

KontoKontonavnMva kodeD/K
4150Kjøp av frukttrær for vedlikeholdsplanting1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Salg av frukt og bær

Frukt, middel sats

KontoKontonavnMva kodeD/K
3021Frukt, middel sats31Kredit
KundekontoDebet

Frukt, høy sats

KontoKontonavnMva kodeD/K
3024Frukt, høy sats3Kredit
KundekontoDebet

Bær, middel sats

KontoKontonavnMva kodeD/K
3025Bær, middel sats31Kredit
KundekontoDebet

Bær, høy sats

KontoKontonavnMva kodeD/K
3029Bær, høy sats3Kredit
KundekontoDebet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap