Beskrivelse

Liste over godkjente organisasjoner

Liste over godkjente utenlandske organisasjoner

Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse utenlandske frivillige organisasjoner og tros- livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser hvilke utenlandske organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.

Navn på organisasjonenHovedkontor
DANMARKS UNGE KATOLIKKERKøbenhavn, Danmark
MOVEMBER EUROPE LTDLondon, England
RONALD MC DONALD CHARITIES LATVIJARiga, Latvia
SKANDINAVISKA TURISTKYRKANStockholm, Sverige
THE AGAINST MALARIA FOUNDATIONUnited Kingdom
THE NATURE CONSERVANCYBerlin, Tyskland
WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONALLondon, England
Stikkord: presang