PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avskrivning av goodwill

  Goodwill

  • D6020 Avskrivning på ervervet goodwill
  • K1080 Goodwill

  Regnskap

  Goodwill avskrives og vurderes for nedskrivingsbehov etter rskl. § 5-3. Goodwill avskrives normalt lineært over 5 år, og lengre avskrivingstid skal begrunnes, se rskl. § 7-14 (3). Se mer om avskrivning av goodwill i «{44C2A666-B743-40D6-B9BF-A050070F8843} -> Avskrivning av goodwill».

  Eksempel

  Goodwill er etter et oppkjøp beregnet til å bli NOK 100 000. Forventet levetid på goodwill er 5 år. Årlig avskrivning er 100 000 / 5 =NOK 20 000.

  Avskriving år 1:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6021 20 000
  Kredit konto 1080 20 000

  Verdi goodwill etter år 1: NOK 100 000 (verdi før avskriving år 1) - NOK 20 000 (avskrivning år 1) = NOK 80 000 (Bokført verdi utgangen av år 1)

  Avskrivning år 5:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 6021 20 000
  Kredit konto 1080 20 000

  Verdi goodwill etter år 5: NOK 20 000 (verdi før avskriving år 5) - NOK 20 000 (avskrivning år 1) =NOK 0 (Bokført verdi utgangen av år 5)

  Goodwillen skal i tillegg til avskrivningen vurderes for nedskriving ved utgangen av hvert regnskapsår, se «NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler». Nedskriving av goodwill er forklart i eget steg.

  Stikkord:

  • avskrivning,
  • avskrivninger,
  • goodwill,
  • immaterielle eiendeler,
  • konsernfusjon,
  • nedskrivning,
  • trekantfusjon,
  • nedskriving,
  • immaterielle,
  Avskrivning av goodwill
  436 1429 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan