PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nedskrivning av goodwill

  Goodwill

  • D6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler
  • K1080 Goodwill

  Regnskap

  Goodwill skal vurderes for nedskrivning ved verdifall som forventes ikke å være forbigående, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kapittel 3 og rskl. § 5-3 (3).

  Se konteringseksempel i «Nedskrivning anleggsmidler - bokføring -> Nedskrivning av immaterielle eiendeler» og generelt om nedskrivningsvurdering i «Nedskrivning av anleggsmidler (GRS)».

  Reversering av nedskrivning

  Nedskrivning av goodwill reverseres ikke, se NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kapittel 7.

  Stikkord:

  • avskrivning,
  • goodwill,
  • immaterielle eiendeler,
  • konsernfusjon,
  • nedskrivning,
  • trekantfusjon,
  • nedskriving,
  • immaterielle,
  Nedskrivning av goodwill
  433 1411 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan